Tax Free - Demark

 

USLOVI KUPOVINE BEZ OBRAČUNATOG PDV-A ZA DIPLOMATSKO/KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA I MEDJUNARODNE ORGANIZACIJE

Da bi se ostvarilo pravo na oslobađanje od PDV-a potrebno je priložiti sledeću dokumentaciju:

AMBASADA (diplomatska/konzularna predstavništva)– za potrebe ambasade

  • SNPDV obrazac (predhodno overen od strane ambasade ili međunarodne oraganizacije)
  • Potvrda Ministarstva inostranih poslova (potvrda reciprociteta o oslobađanju od PDV-a i akciza)

 

LIČNE POTREBE NOSIOCA PRAVA

  • LNPDV obrazac (predhodno overen od strane ambasade ili međunarodne oraganizacije)
  • Potvrda Ministarstva inostranih poslova (potvrda reciprociteta o oslobađanju od PDV-a i akciza)
  • Kopija lične karte (lična karta osobe koja je ovlašćenja za kupovinu)

MEĐUNARODNE ORAGNIZACIJE (DONACIJE)

  • PPO-PDV obrazac (predhodno overen od strane uprave i firme)

Dokumentacija se dostavlja putem mail-a ili poštom, nakon dostavljene dokumentacije izdaje se račun bez obračunatog PDV-a koji sadrži napomenu po kom osnovu je kupac oslobođen od plaćanja istog.

USLOVI KUPOVINE I POVRAĆAJA PDV-A ZA STRANE DRŽAVLJANE

Proces kupovine:

  • Prilikom kupovine kupac plaća pun iznos (sa uračunatim PDV-om), ukupan iznos mora mora biti veći od 100 EUR po srednjem kursu NBS, nakon čega prodavac izdaje:
  1. Fisklani račun u punom iznosu
  2. Popunjen REF 4 obrazac (zahtev stranog državljanina za refakciju) u tri primerka
  3. Fakturu na ime i prezime kupca

Kupac je u obavezi da kupljenu robu iznese iz zemlje pre isteka od tri meseca od datuma kupovine. Prilikom izlaska iz naše zemlje kupac je u obavezi da overi REF 4 obrazac kao i fakturu za kupljenu robu. Povraćaj PDV-a se izvršava samo u slučaju kada kupac dostavi prodavcu orgininalni račun i REF 4 obrazac koji je predhodno overen od strane carine, dostavljena dokumenta ne smeju biti straija od 6 meseci od datuma kupovine.