Uživajte u garanciji do 5 godina! - Demark

Uživajte u garanciji do 5 godina

Uživajte u garanciji do 5 godina

Koje su prednosti?

Produžena garancija pokriva popravku bilo kog kvara na uređaju iz Brotherove standardne garancije u trajanju od 5 godina od datuma kupovine proizvoda.

Uslovi za produženu garanciju:

  • kod upotrebe uređaja koristite originalne Brother proizvode (mastila) 
  • servis i održavanje uređaja smeju da obavljaju samo ovlašćeni Brother servisi
  • za uređaje kupljene u periodu od 01.05. - 31.12.2024

 

Uredjaji na koje se odnosi produžena garancija: 

 

DCP-T220

detaljnije >>>

 

DCP-T425W

detaljnije >>>

 

DCP-T525W

detaljnije >>>

 

DCP-T720W

detaljnije >>>

 

MFCT920W

detaljnije >>>

 

Promo period važi za uređaje koji su kupljeni u periodu od 01.05.2024 do 31.12.2024